ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต
 

 คลังแนวข้อสอบ

ตัวอย่างทดลองฟรี
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตเกษตรปี 57
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตจุฬาฯปี 57
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตประสานมิตรปี 57
ชุดที่คำอธิบายราคา(บาท) 
Satit 2556 Small Pack แนวข้อสอบสาธิตปี 2553 - 2556 รวม 650 ข้อ 2500 รายละเอียด
Satit 2556 Big Pack แนวข้อสอบสาธิตปี 2549 - 2556 รวม 1,400 ข้อ 3500 รายละเอียด

** ทุกชุดสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 - มีนาคม - 2559