ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต  |  ห้อง S-NET
 

 คลังแนวข้อสอบ

ตัวอย่างทดลองฟรี
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตเกษตรปี 55
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตจุฬาฯปี 55
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตประสานมิตรปี 55
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตเกษตรปี 56
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตจุฬาฯปี 56
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตประสานมิตรปี 56
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตเกษตรปี 57
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตจุฬาฯปี 57
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตประสานมิตรปี 57
ชุดที่คำอธิบายราคา(บาท) 
Satit 2556 Small Pack แนวข้อสอบสาธิตปี 2553 - 2556 รวม 650 ข้อ 2500 รายละเอียด
Satit 2556 Big Pack แนวข้อสอบสาธิตปี 2549 - 2556 รวม 1,400 ข้อ 3500 รายละเอียด

** ทุกชุดสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 - มีนาคม - 2558