ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต
 

 คลังแนวข้อสอบ

ตัวอย่างทดลองฟรี
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตเกษตร
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตจุฬาฯ
ตัวอย่างแนวข้อสอบสาธิตประสานมิตร
ชุดที่คำอธิบายราคา(บาท) 
Satit Small Pack แนวข้อสอบสาธิตปี 2555 - 2558 รวม 410 ข้อ 2000 รายละเอียด
Satit Big Pack แนวข้อสอบสาธิตปี 2549 - 2559 รวม 1,500 ข้อ + ทดสอบ S-NET 2500 รายละเอียด

** ทุกชุดสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 - มีนาคม - 2561